Colofon

Bij de uitvoering van de tot nu toe verrichte werkzaamheden voor dit project heb ik veel stimulerende adviezen en goede raadgevingen ontvangen. Mijn dank gaat met name uit naar:

  • Jan Slagter en Geert Lubben van het Gemeentearchief van Menterwolde
  • Teade Smedes en Manfred Ahlte van het Gemeentearchief van Hoogezand-Sappemeer
  • Albert Beuse en Cees Tromp van de Groninger Archieven
  • Sebo Abels, Henk Boon, Henk Hartog, Tobias Wagenaar en Jurgen Wagenaar
  • Anna-Ruth Koorn van het Gemeentearchief van Veendam

Voor de oude foto’s van de huizen en van het dorp ben ik veel dank verschuldigd aan Jaap van Essen (Borgercompagnie).

Egge L. Vos, oud-Borgercompagniester, heeft mij zeer geholpen met ondermeer de systematiek van de huisnummering van het Veendammer deel van Borgercompagnie.

De gesprekken die ik tot nu toe gevoerd heb met Imke Pot-Bossinga, die in Borgercompagnie woont, hebben heel veel nuttige informatie en inzicht opgeleverd.

Deze website, en met name het zoekprogramma, was nooit tot stand gekomen zonder de deskundige hulp van Henk de Sain (Blaricum).


Koos Gräper© E.L.P. 2010 - 2024