Inhoud

Deze website bestaat enerzijds uit een korte inleiding in de ontstaansgeschiedenis van het dorp Borgercompagnie en anderzijds uit een database waarin gezocht kan worden naar de bewoners van Borgercompagnie. De beoogde periode waarop deze site betrekking zal hebben is vanaf het tijdstip van het ontstaan van Borgercompagnie, van 1648 tot 1920.

Als gegevensbron voor de database zijn in eerste instantie de Bevolkingsregisters van de gemeenten Sappemeer, Muntendam, Veendam en Wildervank gebruikt. Deze zijn nu voor een deel ingevoerd.

Omdat de invoer uit deze bronnen nog niet is voltooid, zal het gehele project dan ook nog geruime tijd in beslag nemen. Met andere woorden, deze website, en met name de database, zal met enige regelmaat worden aangevuld met nieuwe gegevens, en met foto’s van het desbetreffende blad/folio in het Bevolkingsregister.

Als eenmaal de Bevolkingregisters ingevoerd zijn, zullen gegevens uit relevante bronnen van vóór 1800 worden ingevoerd. Het is het voornemen om ook kadastrale gegevens toe te voegen.

Verder is er enige voorlopige informatie over (het systeem van) huisnummering opgenomen.


NB: Zie ook de pagina Database informatie voor de actuele inhoud van de database.