Bevolkingsregisters

Bevolkingsregisters zijn vanaf ongeveer 1850 bijgehouden. In die registers werd bijgehouden wie er op een bepaald moment op een bepaald adres woonden. Niet alleen werden de leden van het gezin in de administratie opgenomen, maar ook werden de dienstboden, knechten en andere inwonenden op een bepaald adres vermeld. Met andere woorden, de gemeentelijke autoriteiten konden met deze „boekhouding” vaststellen wie er, bijvoorbeeld, in de periode 1860 - 1870 in huis 474 in Borgercompagnie (gemeente Veendam) woonden.

Wel moet gesteld worden dat vanwege de vele doorhalingen, toevoegingen en vermeldingen van gezinnen (inclusief inwonenden) zonder een aanduiding van het huisnummer, deze Bevolkingsregisters lang niet altijd heldere en correcte informatie verschaffen. Zo wordt er meer dan eens een geboortedatum vermeld die afwijkt van wat de akte in de Burgerlijke Stand aangeeft. Ook zijn vaak de namen verkeerd weergegeven, bijvoorbeeld „Hillegie” in plaats van de officiële naam „Hillechien”. De achternamen komen meestal wel overeen met de namen die in de akten van de Burgerlijke Stand vermeld staan.

Voorafgaand aan het bijhouden van deze registers werden vanaf circa 1811 periodieke volkstellingen gehouden.

Meer uitgebreide informatie over Bevolkingsregisters is te krijgen door op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bevolkingsregister te klikken.