Huis NU

In de komende tijd wordt ook gewerkt aan het tot stand brengen van een „verband” tussen het huidige huisnummer en het nummer of de nummers die een woning in verschillende periodes in het verleden had. De realisatie van dit onderdeel van het project zal nog geruime tijd in beslag nemen, omdat het in de meeste gevallen niet goed mogelijk is een directe relatie te leggen tussen de met enige regelmaat wisselende huisnummers.

huisnummers

Bij wijze van proef is voor wat tot oktober 1970 huisnummer 77 in de gemeente Veendam was, in het veld Huis NU het huidige huisnummer opgenomen. Het staat vast dat het huis met nummer 77 bij de algehele hernummering van het hele dorp Borgercompagnie, die vanaf 1 oktober 1970 van kracht werd, het huidige nummer 121 kreeg toegewezen.

Eveneens is hier als proef een oude foto opgenomen van wat nu huisnummer 121 is.