Geschiedenis

Het Veenkoloniale lintdorp Borgercompagnie in de provincie Groningen is ontstaan in 1647, toen de Stad Groningen aan een negental Burgers middels een contract toestemming gaf tot vervening van een gebied dat deel uitmaakte van het zogenaamde Bourtanger Moor. Aan deze Burgers (= borgers) dankt het dorp zijn naam.

Deze negen heren waren: Johannes Borgesius, Haicko Haickens, Jacob Haickens, Jacob Cornelis Spiell, Reiner Derx Vlasbloem, Hermannus van Wullen, Hendrick Berens van Valberg, Jelte Ikens en Adriaen van Foorsten

Als dorp heeft Borgercompagnie vanaf het begin zijn bestaan in administratief opzicht deel uitgemaakt van 4 gemeentes: Sappemeer, Muntendam, Veendam en Wildervank.

In de 20e eeuw zijn door gemeentelijke samenvoegingen wijzigingen ontstaan, en tegenwoordig behoort Borgercompagnie bij de gemeentes Hooogezand-Sappemeer, Menterwolde en Veendam.

Kijk voor verdere gegevens op http://nl.wikipedia.org/wiki/Borgercompagnie