Adreskaarten 1920-1940

In Veendam en in Wildervank heeft in, globaal gesproken, de periode 1920-1940 parallel aan de Gezinskaarten ook een registratie per adres plaats gevonden. Dit betekende dat dan gezocht kon worden op zowel de familienaam -via de Gezinskaart- als op adres, middels de "Adreskaart". Deze kaarten zijn nu in de database ingevoerd en dus oproepbaar. Er is alleen een afbeelding van de voorkant van de kaart beschikbaar.

Op deze kaarten staat alleen het hoofd van het gezin vermeld, met op de achterkant inwonenden, zoals dienstboden en (meestal) niet aan het hoofd van het gezin verwante personen.

NB: De benaming "Adreskaart" is niet een officieel gehanteerde term, maar deze wordt hier gebruikt om een onderscheid te maken tussen deze vorm van bevolkingsregistratie en de Gezinskaarten.