Links

Verdere informatie, in mindere en meerdere mate gerelateerd aan het onderwerp van deze website, is onder andere te vinden via onderstaande links:


www.allegroningers.nl

www.beeldbankhs.nl

www.kerkhofveendam.nl

www.veenkoloniaalmuseum.nl

www.beeldbankgroningen.nl


Sinds kort bestaat er een historisch/geografisch informatiesysteem waarmee digitale kadasterkaarten voor, onder andere, de provincie Groningen geraadpleegd kunnen worden. Vanuit dit programma kan ook Google Maps benaderd worden. De link is:

www.hisgis.nl